top of page

RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE NOVE PRODUKCIJE

RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE NOVE PRODUKCIJE AUDIO POSNETKOV SKLADB 2017

Po uspešnem razpisu v 2015 in 2016 je Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS) tudi letos pripravila razpis za subvencioniranje produkcije novo nastalih skladb. Projekt je namenjen vzpodbudi slovenskim ansamblom, glasbenim skupinam in pevcem solistom, ki so ali še bodo do razpisnega roka posneli in javno objavili vsaj eno novo skladbo v slovenskem jeziku.

ZSVGS želi v sodelovanju z reprezentativnim sindikatom Glosa SKG spodbuditi kulturno-umetniško ustvarjanje in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer bodo sredstva prednostno pred ostalimi prejeli še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Hkrati želi ozavestiti slovenske glasbenike o avtorski pravici, sorodnih pravicah in delovanju kolektivnih organizacij v Sloveniji (IPF, SAZAS, AIPA) ter ozavestiti slovenske glasbenike o njihovih pravicah, prioritetah, bonitetah in povezovanju ter vlogi, ki jo ima pri tem Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS). V ta namen je ZSVGS oblikovala sklad, iz katerega bo črpala sredstva za subvencijo kakovostnih skladb v slovenskem jeziku. S tem želi podpreti domače izvajalce in ustvarjalce pri zagotavljanju zadostne produkcije, nenazadnje tudi v luči spremembe zakona o medijih (ZMED), s katero želi vplivati na razmerje predvajanih skladb na radijskih postajah v korist slovenske glasbe.

Izsek razpisnih pravila in pogojev, ki so v celoti dosegljivi na spletni strani društva:

∫ Subvencijo za skladbe se lahko podeli samo tistim slovenskim zabavnim in narodno-zabavnim izvajalcem, ki so se prijavili na razpis Sklada ZSVGS, izpolnjujejo vse razpisne pogoje ter so poslali vso v razpisu zahtevano dokumentacijo.

∫ Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so bile v obdobju od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 izdane na uradnem nosilcu zvoka ALI je bil posnetek skladbe v tem obdobju vsaj enkrat javno predvajan na eni izmed slovenskih radijskih ali TV postaj ali javni prireditvi (izvedba v živo se NE šteje kot predvajanje posnetka!).

∫ Subvencijo lahko prejmejo samo vokalno-instrumentalne skladbe, katerih besedilo je v celoti v slovenskem jeziku (lahko tudi v slovenskem narečju).

∫ Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so do razpisnega roka ustrezno in pravilno prijavljene pri IPF.

∫ Rok za prijavo na razpis je ponedeljek 2. 10. 2017 do 23.59. Prijavnica je na voljo na

www.zsvgs.net.

∫ Prijavitelj mora poslati tudi posnetek skladbe. Posnetek mora biti nujno v formatu wav, pošljete ga prek aplikacije Google Drive, WeTransfer, One Drive, DropBox, Box ali podobne na e-naslov sklad.zsvgs@gmail.com. Mp3 ni ustrezen format! Posnetek mora biti ustrezno označen (Ime izvajalca – naslov skladbe).

∫ Pri dodelitvi subvencije imajo prednost tisti izvajalci, ki imajo ob prijavi na razpis več članov vpisanih in registriranih v bazi registriranih članov ZSVGS. Registracija je brezplačna in brez obveznost, prijavitelj člane registrira v prijavnici na razpis.

∫ Izvajalec lahko prejme subvencijo za samo eno skladbo v enem koledarskem letu.

∫ Če se pri različnih izvajalcih pojavi en ali več istih članov, lahko subvencijo prejme skladba samo enega izvajalca (tista, ki zbere največje število točk).

∫ Skladba, kateri je bila dodeljena subvencija na razpisu Sklada ZSVGS 2015 ali 2016, ne more prejeti subvencije na razpisu 2017.

Rok za prijavo na razpis je 2.10.2017. Višina posamezne subvencije znaša 250 eur za zabavne izvajalce ter 200 eur za narodno-zabavne izvajalce. Strokovna komisija bo po zaključku razpisa izmed vseh izbranih prejemnikov subvencij izbrala tudi do 16 zabavnih ter do 16 narodno-zabavnih skladb, ki bodo predstavljene na kompilacijski zgoščenki. Razpisni pogoji, prijavnica in ostale informacije so objavljeni na www.zsvgs.net

Kontakt za dodatne informacije: Damijan Oblak; e: sklad.zsvgs@gmail.com; m: 031 304 156

Izpostavljene novice
Zadnje novice
Arhiv novic
bottom of page