top of page

KOLOFON

Revija MUZIKA

Naklada: 8.000

 

Izdajatelj: VIS VIRES, organizacija in posredovanje, Tovarniška cesta 9 b, 3214 Zreče, Slovenija, tel.: +386 (0)31 34 34 71

 

Uredništvo: REVIJA MUZIKA, Vinski Vrh 24, 2275 Miklavž pri Ormožu, tel.: +386 (0)31 34 34 71, GSM: +386 (0)30 33 55 55, E-pošta: info@revija-muzika.si

 

Glavni in odgovorni urednik: Domen Hren, urednik@revija-muzika.si

 

Novinarji: Tatjana Rupnik, Tomaž Tozon, Igor Pirkovič, Darko Žvižej, Žiga Deršek, Ana Raščan, Matej Korošec, Aleksander Mrvič, Maja Oderlap, Barbara Hren, Domen Hren

 

Fotografije: Marjan Dovečar, Žiga Culiberg, Boris Kovačič, Marko Novak, Nejc Tomšič, Gregor Bevc, Sandra Puhar, arhiv izvajalcev in revije

 

Lektoriranje: Barbara Hren

 

Obdelava in oblikovanje: Andreja Vekar za Studio VK, info@studio-vk.net, www.studio-vk.net

Uredništvo revije Muzika ne prevzema odgovornosti za vsebino in resničnost oglasnih vsebin. Prav tako uredništvo ne prevzema odgovornosti za prejete zapise iz zunanjih oglaševalskih ali drugih agencij. Uredništvo revije Muzika ne prevzema odgovornosti za neljube, nenamerne ali tiskarske napake. Člankov iz revije Muzika ni dovoljeno kopirati brez predhodnega dovoljenja uredništva.

bottom of page