top of page

Ansambli pripravljeni? Ptujski festival 2018 bo najboljši doslej!

Letošnji festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2018 bo zagotovo takšen, da se bo vredno nanj prijaviti prav vsem aktivnim ansamblom. Ne samo nagrade, promocija ansamblom bo v tem letu povečana za nekajkrat. V aktualni številki revije Muzika so na kar dveh straneh objavljene spremembe, ki so jih letos uvedli organizatorji festivalov na Vurberku in Ptuju. Ansambli priskrbite si svoj izvod revije in dobro pripravite strategijo za letošnjo festivalsko sezono. RTV Veseljak in RTV Slovenija bosta, za promocijo slovenske domače glasbe, v kar nekaj primerih sodelovala skupaj!

Družba Radio Tednik d.o.o. in Agencija Geržina Videoton razpisujeta

49. FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE SLOVENIJE "PTUJ 2018"

ki bo v petek, 31. avgusta 2018, ob 19.45 na Ptuju.

Pri pripravi in izvedbi festivala ob družbi RADIO TEDNIK d.o.o. s Ptuja sodelujejo agencija GERŽINA VIDEOTON Maribor, RTV Slovenija Regionalni center Maribor (Radio Maribor, Televizija Maribor), ZKP RTV Slovenija, RTV Veseljak in revija Muzika.

Razpisna pravila in pogoji:

  1. Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki gojijo to glasbeno zvrst. Na festivalu lahko sodelujejo ansambli, ki imajo za to glasbo značilne instrumente (uporaba elektronskih instrumentov, bobnov in računalniških programov ni dovoljena) ter da so njihovi člani starejši od 15 let.

  2. Ansambli bodo na festivalu nastopili v dveh kategorijah: v kategoriji klasičnih kvintetov (harmonika, trobenta, klarinet, kitara, bas) in v kategoriji ostalih zasedb.

  3. Vsak ansambel oziroma avtor lahko na razpisu sodeluje z eno ali več novimi skladbami. Na festivalu vsak ansambel sodeluje le z eno novo tekmovalno skladbo. Prijava mora vsebovati tudi demo ali že dokončan posnetek prijavljene skladbe ter besedilo v treh izvodih. Dolžina skladb je lahko največ 3 minute in pol.

  4. Za nastop na festivalu bodo ansambli sprejeti na osnovi odločitve strokovne komisije, ki jih bo ocenila na javni avdiciji v nedeljo, 20. maja 2018, v popoldanskem času na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Strokovno komisijo imenuje organizator festivala. Končen izbor ansamblov in skladb bo komisija opravila do 23. maja 2018 in bo dokončen. Potrjeni ansambli ne morejo več odpovedati sodelovanja.

  5. Vsi na festival sprejeti ansambli morajo najkasneje do 23. junija 2018 organizatorju dostaviti za festivalsko zgoščenko dokončan studijski posnetek tekmovalne skladbe.

  6. S sodelovanjem na razpisu ansambli in avtorji soglašajo, da se njihova dela snemajo za radijski in televizijski program, predvajajo in izdajo na nosilcih zvoka in slike oz. da sodelujejo na festivalu v skladu s pravili festivala.

  7. Izvedbo, skladbe in besedila bodo na festivalu ocenjevale strokovna žirija in komisija za besedila, ki ju imenuje organizator ter občinstvo. (Denarne nagrade so v bruto zneskih). Razpisane nagrade so:

  • Strokovne komisije izberejo:

- Najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti – Nagrada ORFEJ in 900 € (ansambel)

- Najboljši ansambel med ostalimi zasedbami – Nagrada ORFEJ in 900 € (ansambel)

- Najboljše besedilo – Nagrada 650 € (avtor besedila)

- Najboljšo vokalno izvedbo – Korenova plaketa (pevec, pevka ali pevci).

  • Obiskovalci na prireditvi izberejo:

- Najboljšo skladbo festivala – Nagrada 1.000 € (nagrado si delijo avtor glasbe, avtor besedila in avtor aranžmaja).

  1. Ansambli se prijavijo za nastop na festivalu najkasneje do ponedeljka, 30. aprila 2018, na naslov: RADIO TEDNIK d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 PTUJ s pripisom "Za festival".

Dodatne informacije so na voljo pri agenciji GERŽINA VIDEOTON MARIBOR,

E-mail: gerzina.videoton@gmail.com , tel.: 02/ 300 1240, 041 616 603 (Zdravko Geržina).

Ansambli se prijavljajo za festival na Ptuju na obrazcu, ki ga morajo skrbno izpolniti s podatki o ansamblu (kateri instrument posameznik igra na festivalu in kdo vse poje), o vodji ansambla, skladbi in njenih avtorjih.

Prijava mora vsebovati še propagandni material ansambla (fotografijo), nekaj informacij o delu ansambla, njegovih morebitnih uspehih, diskografijo, ... in zadnjo produkcijo (zgoščenko).

Prijavnico na festival podpiše vodja ansambla, ki zagotavlja resničnost vpisanih podatkov.

Z vsemi ansambli, ki bodo nastopili na festivalu, bo organizator sklenil pogodbo, ki bo določala ostale medsebojne obveznosti in pravice.

Izpostavljene novice
Zadnje novice
Arhiv novic
bottom of page